Настани

Проектна иницијатива „Биди пчелар!“

Проектна иницијатива „Биди пчелар!“
Проектната иницијатива „Биди пчелар!“ која ја реализираат организациите АГРО – ВИНКА од Виница и ПОЛИМАТ 13 од Богданци има за цел да ги афирмира потенцијалите за развој на пчеларството и соработка на чинителите од различни…
continue reading

ЕУ ЛЕАДЕР пристапот промовиран во Источниот и Југоисточниот плански регион на Република Македонија

ЕУ ЛЕАДЕР пристапот промовиран во Источниот и Југоисточниот плански регион на Република Македонија
Во јануари, Мрежата за рурален развој одржа заеднички состанок со раководителите на Источниот и Југоисточниот плански регион и разговараа за идните активности на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени поврзани со…
continue reading