bregalnica
Slide background
c123f1000001_zps0dd74913
2
121
8
7

earthЛАГ Брегалница

Локалната Акциска Група Брегалница се состои од чинители од територијата на Пробиштип, Македонска Каменица, Кочани, Виница, Чешиново-Облешево и Зрновци

lampШто е ЛАГ?

Локалните партнерства помеѓу претставниците на јавниот, граѓанскиот и деловниот сектор од одредена територија чија цел е развој на подрачјето кое го опфаќа се нарекува Локална Акциска Група.

recycleШто е ЛЕАДЕР?

ЛЕАДЕР претставува иновативен пристап во рамките на политиката за рурален развој на ЕУ преку кој се симулира полноправност и заедништво на сите чинители во процесите на градење на политики, донесување на одлуки и спроведување на одлуки поврзани со руралниот развој.

Настани

ЕУ ЛЕАДЕР пристапот промовиран во Источниот и Југоисточниот плански регион на Република Македонија

ЕУ ЛЕАДЕР пристапот промовиран во Источниот и Југоисточниот плански регион на Република Македонија

Во јануари, Мрежата за рурален развој одржа заеднички состанок со раководителите на Источниот и Југоисточниот...
Проектна иницијатива „Биди пчелар!“

Проектна иницијатива „Биди пчелар!“

Проектната иницијатива „Биди пчелар!“ која ја реализираат организациите АГРО – ВИНКА од Виница и ПОЛИМАТ...